Bảo Mật Thông Tin

681/17E1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6
Hotline : 0902640758
Bảo Mật Thông Tin
Ngày đăng: 15/06/2023 02:47 PM

Chính sách bảo mật thông tin khách tại một TaiWan Spa là một phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng. Dưới đây là một số chính sách bảo mật thông tin khách thường được TaiWan Spa áp dụng:

  1. Bảo mật thông tin cá nhân: TaiWan Spa cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Điều này bao gồm việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân theo các quy định pháp luật hiện hành và chính sách bảo mật của TaiWan Spa .

  2. Thu thập thông tin: TaiWan Spa chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết và hợp pháp để cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Thông tin có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin y tế liên quan đến dịch vụ TaiWan Spa .

  3. Sử dụng thông tin: TaiWan Spa sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ cho mục đích đã được đồng ý và thông báo rõ ràng. Thông tin có thể được sử dụng để xác định và liên hệ với khách hàng, cung cấp dịch vụ TaiWan Spa , tư vấn sức khỏe và chăm sóc da, hoặc gửi thông tin và khuyến mãi liên quan.

  4. Bảo mật thông tin: TaiWan Spa áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản lý để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của khách hàng. Điều này bao gồm việc giới hạn quyền truy cập vào thông tin, sử dụng các công nghệ bảo mật, và đảm bảo rằng nhân viên TaiWan Spa được đào tạo về quyền riêng tư và bảo mật thông tin.

  5. Không chia sẻ thông tin: TaiWan Spa cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ TaiWan Spa .

  6. Xóa thông tin: TaiWan Spa giữ thông tin cá nhân của khách hàng trong thời gian cần thiết để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ và tuân thủ quy định pháp luật. Khi thông tin không còn cần thiết, TaiWan Spa sẽ xóa hoặc ẩn thông tin đó theo các quy định bảo


TAIWAN SPA - DƯỠNG SINH ĐÔNG Y

Địa chỉ: 681/17E1 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Hotline: 0902 640 758

Email: taiwanspaq6@gmail.com

Website: duongsinhdongyquan6.com

Zalo
Hotline